Січеславська Просвіта - найстаріша українська громадська організація

Січеславська Просвіта

Січеславська Просвіта – це узагальнена публічна назва двох наших неприбуткових організацій:
• Дніпропетровське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка;
• Дніпровське міське об’єднання всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

Історично наша організація є осередком Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, яке засноване у 1868 р. і є найстарішою громадською організацією України. Свою активну роботу на Січеславщині (тоді – в Катеринославі) «Просвіта» розпочала у 1905 р. Такі відомі й зараз імена, як Дмитро Яворницький, Дмитро та Наталія Дорошенки, сестра Лесі Українки Ольга Косач-Кривинюк, Василь Біднов, Адріан Кащенко, Володимир Хрінников та багато інших – всі ці видатні особи свого часу стали активними учасниками діяльності «Просвіти» на Січеславщині.

Січеславська Просвіта є правонаступником Катеринославського товариства “Просвіта”  та Дніпропетровського обласного Товариства української мови.

Метою діяльності Січеславської Просвіти є утвердження української державності на засадах української національної ідеї, розвиток національної культури, відродження історичної пам’яті, формування національної свідомості та піднесення духовності і добробуту українського народу.

Завдання Січеславської Просвіти:

  • сприяти утвердженню української мови, як єдиної державної мови в усіх сферах суспільного життя;
  • сприяти органам державної влади у здійсненні контролю за юридичними особами щодо використання ними у своїй діяльності української мови як державної, а при ігноруванні її впливати на них через відповідні державні та судові органи;
  • своєю діяльністю утверджувати в суспільстві принципи національної демократичної держави, духовних та культурних цінностей української нації, всебічної підтримки національного виробника як головних фундаментальних засад будівництва економічно сильної та духовно й культурно багатої Української держави;
  • брати участь у вихованні дітей та молоді на засадах українського патріотизму, духовності та культури;
  • сприяти розвитку та утвердженню національної свідомості, національної гідності всього народу і кожного громадянина;
  • всебічно сприяти розбудові та зміцненню Української держави, її економічному зростанню;
  • широко пропагувати економічні, правові знання та знання з інших галузей науки та культури;
  • сприяти піднесенню авторитету й значення української мови та культури в інших країнах;
  • дбати про збереження й відродження навколишнього природного середовища як однієї з основних умов збереження та розвитку Української нації, проводити просвітницьку роботу в галузі охорони довкілля.

Щороку Січеславська Просвіта проводить більше 200 різнопланових заходів в підтримку вище наведених напрямків.

В Січеславській Просвіті діють найпотужніші в місті Дніпро освітні, історичні, мистецькі, художні та туристичні ініціативи, які започатковані і складаються із членів місцевої громади.