Січеславська Просвіта

Січеславська Просвіта це Дніпропетровське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, яке діє на підставі статуту Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка.

Січеславська Просвіта є правонаступником Катеринославського товариства “Просвіта”  та Дніпропетровського обласного Товариства української мови.

Метою діяльності Січеславської Просвіти є утвердження української державності на засадах української національної ідеї, розвиток національної культури, відродження історичної пам’яті, формування національної свідомості та піднесення духовності і добробуту українського народу.

Завдання Товариства “Просвіта”:

а) сприяти утвердженню української мови, як єдиної державної мови в усіх сферах суспільного життя;

б) сприяти органам державної влади у здійсненні контролю за юридичними особами щодо використання ними у своїй діяльності української мови як державної, а при ігноруванні її впливати на них через відповідні державні та судові органи;

в) своєю діяльністю утверджувати в суспільстві принципи національної демократичної держави, духовних та культурних цінностей української нації, всебічної підтримки національного виробника як головних фундаментальних засад будівництва економічно сильної та духовно й культурно багатої Української держави;

г) брати участь у вихованні дітей та молоді на засадах українського патріотизму, духовності та культури;

ґ) сприяти розвитку та утвердженню національної свідомості, національної гідності всього народу і кожного громадянина;

д) всебічно сприяти розбудові та зміцненню Української держави, її економічному зростанню;

е) широко пропагувати економічні, правові знання та знання з інших галузей науки та культури;

є) сприяти піднесенню авторитету й значення української мови та культури в інших країнах;

ж) дбати про збереження й відродження навколишнього природного середовища як однієї з основних умов збереження та розвитку Української нації, проводити просвітницьку роботу в галузі охорони довкілля.