Січеславська Просвіта - найстаріша українська громадська організація

Січеславська Просвіта

Січеславська Просвіта це Дніпропетровське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, яке діє на підставі статуту Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка.

Січеславська Просвіта є правонаступником Катеринославського товариства “Просвіта”  та Дніпропетровського обласного Товариства української мови.

Метою діяльності Січеславської Просвіти є утвердження української державності на засадах української національної ідеї, розвиток національної культури, відродження історичної пам’яті, формування національної свідомості та піднесення духовності і добробуту українського народу.

Завдання Товариства “Просвіта”:

а) сприяти утвердженню української мови, як єдиної державної мови в усіх сферах суспільного життя;

б) сприяти органам державної влади у здійсненні контролю за юридичними особами щодо використання ними у своїй діяльності української мови як державної, а при ігноруванні її впливати на них через відповідні державні та судові органи;

в) своєю діяльністю утверджувати в суспільстві принципи національної демократичної держави, духовних та культурних цінностей української нації, всебічної підтримки національного виробника як головних фундаментальних засад будівництва економічно сильної та духовно й культурно багатої Української держави;

г) брати участь у вихованні дітей та молоді на засадах українського патріотизму, духовності та культури;

ґ) сприяти розвитку та утвердженню національної свідомості, національної гідності всього народу і кожного громадянина;

д) всебічно сприяти розбудові та зміцненню Української держави, її економічному зростанню;

е) широко пропагувати економічні, правові знання та знання з інших галузей науки та культури;

є) сприяти піднесенню авторитету й значення української мови та культури в інших країнах;

ж) дбати про збереження й відродження навколишнього природного середовища як однієї з основних умов збереження та розвитку Української нації, проводити просвітницьку роботу в галузі охорони довкілля.