Січеславська Просвіта - найстаріша українська громадська організація

Січеславська Просвіта

Січеславська Просвіта це Дніпропетровське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, яке діє на підставі статуту Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка.

Січеславська Просвіта є правонаступником Катеринославського товариства “Просвіта”  та Дніпропетровського обласного Товариства української мови.

Метою діяльності Січеславської Просвіти є утвердження української державності на засадах української національної ідеї, розвиток національної культури, відродження історичної пам’яті, формування національної свідомості та піднесення духовності і добробуту українського народу.

Завдання Січеславської Просвіти:

  • сприяти утвердженню української мови, як єдиної державної мови в усіх сферах суспільного життя;
  • сприяти органам державної влади у здійсненні контролю за юридичними особами щодо використання ними у своїй діяльності української мови як державної, а при ігноруванні її впливати на них через відповідні державні та судові органи;
  • своєю діяльністю утверджувати в суспільстві принципи національної демократичної держави, духовних та культурних цінностей української нації, всебічної підтримки національного виробника як головних фундаментальних засад будівництва економічно сильної та духовно й культурно багатої Української держави;
  • брати участь у вихованні дітей та молоді на засадах українського патріотизму, духовності та культури;
  • сприяти розвитку та утвердженню національної свідомості, національної гідності всього народу і кожного громадянина;
  • всебічно сприяти розбудові та зміцненню Української держави, її економічному зростанню;
  • широко пропагувати економічні, правові знання та знання з інших галузей науки та культури;
  • сприяти піднесенню авторитету й значення української мови та культури в інших країнах;
  • дбати про збереження й відродження навколишнього природного середовища як однієї з основних умов збереження та розвитку Української нації, проводити просвітницьку роботу в галузі охорони довкілля.

16 травня 1995 року Січеславська просвіта була офіційно зареєстрована органами державної влади.

29 червня 2017 року організація Січеславська просвіта включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі рішення контролюючого органу ДФС № 1704624600321.

Щороку Січеславська просвіта проводить більше 200 різнопланових заходів в підтримку вище наведених напрямків. Також, на постійній основі проходять курси від наших волонтерів.

В Січеславській просвіті діють найпотужніші в місті Дніпро освітні, історичні, мистецькі, художні та туристичні ініціативи, які започатковані і складаються із членів місцевої громади.

Якщо Ви розділяєте і підтримуєте проголошені вище цілі, ласкаво просимо приєднуватись до нашої дружньої команди!