Російсько-український військовий словник А - Б - Січеславська Просвіта

Російсько-український військовий словник А – Б

Російсько-український військовий словник містить понад чотири тисячі слів. Даний словник – це щира спроба надати найпершу допомогу військовослужбовцям, які потрапили в складну ситуацію у зв’язку із запровадженням у Збройних Силах нашої держави української мови. Враховуючи добрі наміри автора, який мав певний досвід роботи по навчанню української мови членів спілки захисту військовослужбовців та членів їх сімей, а також враховуючи те, що військової літератури українською мовою ще немає, Спілка “Созидатель” вирішила надрукувати словник. Сам автор визнає, що даний словник далеко не удосконалений.

Упорядник О.О. Лісна. Редактор М.М. Лобанова

абрис – абрис
абсолютное оружие – абсолютна зброя
авангард – авангард
аварийная тревога – аварійна тривога
аварийно-спасательная группа – аварійно-рятувальна група
аварийно-спасательный отряд – аварійно-рятувальний загін
авиадесант – авіадесант
авианосец – авіаносець
авіаносное оперативное соединение – авіаносне оперативне з’єднання
авиационная подготовка – авіаційна підготовка
авиационная поддержка – авіаційна підтримка
авиационно-поисково-спасательная служба – авіаційно-пошуково-рятувальна служба
авиационное оружие – авіаційне озброєння
авиационнное сопровождение – авіаційний супровід
авиационное топливо – авіаційне паливо
авиационно-техническое снабжение – авіаційно-технічне постачання
авиационные приборы – авіаційні прилади
авиационный двигатель – авіаційний двигун
автодром – автодром
автомат на грудь – на груди – автомат
автоматизация управлений войсками – автоматизація управління військами
автоматическая система управления самолетами и веролетами – автоматична система управління літаками і вертольотами
автоматическая стрельба – автоматична стрільба, стрілянина
автоматическое оружие – автоматична зброя
автомобили военные – автомобілі військові
автомобильная техника – автомобільна техніка
автомобильный двигатель – автомобільний двигун
автомотоклуб – автомотоклуб
автономная система управления полетом – автономна система управління польотом
автопогрузчик – автонавантажувач
автопоезд – автопоїзд
авторазливочная станция – авторозливальна станція
автотехническое обеспечений – автотехнічне забезпечення
агентурная разведка – агентурна розвідка
агитационно-масовая работа – агітаційно-масова робота
агрессивный – агресивний
агрессия – агресія
административно-хозяйственный – адміністративно-господарський
адмирал – адмірал
адьютант – ад’ютант
азбука Морзе – азбука Морзе
азимут – азимут
академия – академія
связи – зв’язку
бронетанковая – бронетанкова
военная – військова
военно-воздушная – віськово-повітряна
инженерная – інженерна
военно-морская – військово-морська
акватория – акваторія
аккумулятор – акумулятор
жидкостный давления – рідинний тиску
пороховой – пороховий
акселератор – акселератор
активация – активація
активизировать – активувати
активность – активність
акустик – акустик
альфа-излучение – альфа випромінювання
альфа-частица – альфа-частка
амбразура – амбразура
амортизатор – амортизатор
гидравлический – гідравлячний
масляный – масляний
пневматический – пневматичний
амфибия – амфібія
ангар – ангар
для дежурных самолетов – для чергових літаків
ремонтный – ремонтний
сборно-разбоный – збірно-розбірний
ангар-хранилище – ангар-сховище
аненна – антена
направленная – спрямована
параболическая – параболічна
радиолокационная – радіолокаційна
рамочная – рамкова
штыревая – штирева
апогей – апогей
аппарат – апарат
буквопечатающий – букводрукуючий
телеграфный – телеграфний
винтокрылый – гвинтокрилий
летательний – літальний
телефонный – телефонний
торпедный – торпедний
аппаратура – апаратура
наведения – наведення
предупреждения столкновения – попередження сутичок
самонаведения – самонаведення
оптическая – оптична
радиолокационная – радіолокаційна
самолетная навигационная – літакова навігаційна
арест – арешт
с содержанием на гауптвахте – з утриманням на гауптвахті
домашний – домашній
простой – простий
строгий – суворий
арестованный – арештований
арестовывать – арештовувати
армия – армія
вторжения – вторгнення
прикрытия – прикриття
воздушная – повітряна
кадровая – кадрова
механизированная – механізована
общевойсковая – загальновійськова
оккупационная – окупаційна
отдельная – окрема
полевая – польова
регулярная – регулярна
танковая – танкова
территориальная – територіальна
арсенал – арсенал
артилерист – артилерист
артилерия – артилерія
большой мощности – великої потужності
главного калибра – головного калібру
на автомобильной тяге – на автомобільній тязі
на гусеничной тяге – на гусеничній тязі
на механической тяге – на механічній тязі
непосредственной поддержки – безпосередньої підтримки
общей поддержки – загальної підтримки
резерва главного командования – резерву головного командування
сопровождения – супроводу
усиления – підсилення
армейская – армійська
атомная – атомна
батальонная – батальйонна, курінна
береговая – берегова
вспомогательная – допоміжна
вьючная – гужова
главная – головна
дальнобойная – далекобійна
дивизионная – дивізійна
зенитная – зенітна
корабельная – корабельна
корпусная – корпусна
кочующая – кочуюча
легкая – легка
наземная – наземна
полевая – польова
полковая – полкова
проивотанковая – протитанкова
ракетная – ракетна
самоходная – самохідна
ствольная – ствольна
тяжелая – важка
арьергард – ар’єргард
астрокомпас – астрокомпас
астронавигация – астронавигація
астронавт – астронавт
астрономия – астрономія
атака – атака
сбоку – збоку
сверху сбоку – згори збоку
сверху сзади – згори позаду
снизу – знизу
с одного направления – з одного напрямку
с передней полусферы – з передньої напівсфери
справа – справа
с ходу – з ходу
газобалонная – газобалонна
газовая – газова
лобовая – лобова
ложная – удавана
масированная танковая – масована танкова
пехотная – піхотна
подземно-минная – підземно-мінна
химическая – хімічна
штыковая – багнетна
атакующий – атакуючий
атмосфера – атмосфера
атомный – атомний
атташе – аташе
военно-воздушный – військово-повітряний
военно-морской – військово-морський
аттестат – атестат
вещевой – речовий
денежный – грошовий
продовольственный – продовольчий
аттестация – атестація
аэродинамика – аеродинаміка
больших скоростей – великих швидкостей
гиперзвуковых скоростей – гіперзвукових швидкостей
дозвуковых скоростей – дозвукових шидкостей
сверхзвуковых скоростей – надзвукових швидкостей
аэродинамический – аеродинамічний
аэродром – аеродром
аэродром – аеродром
базирования – базування
выгрузки – вивантаження
вылета – вильоту
дозаправки – дозаправлення
материально-технического обеспечения – матеріально-технічного забезпечення
назначения – призначення
погрузки – навантаження
рассредоточения – розосередження
с естественным покрытием – з природним покриттям
с искуственным покрытием – зі штучним покриттям
снабжения – постачання
с травяным покрытием – з трав’яним покриттям
военный – військовий
временный – тимчасовий
вспомогаельный – допоміжний
гражданский- цивільний
грунтовый – грунтовий
дежурный – черговий
действующий – діючий
заводской – заводський
запасной – запасний
ледовый – льодивий, крижаний
ложный – фальшивый, удаваний
оперативный – оперативний
основной – основний
полевой – польовий
постоянный – постійний
приграничый – прикордонний
промежуточный – проміжний
резервный – резервний
стратегический – стратегічний
сухопуный – сухопутний
тыловой – тиловий
учебный – навчальний (учбовий)
аэроклуб – аероклуб
аэронавигация – аеронавігація
аэронавтика – аеронавтика
аэропорт – аеропорт
аэроснимок – аерознімок
аэростат – аеростат
заграждения – загородження
наблюдения – спостереження
привязной – припнутий (прив’язаний)
аэротраспортабельный – аеротранспортабельний
аэрофотосъемка – аерофотознімання (аерофотозйомка)

база – база
авиации – авіації
баллистических ракет – балістичних ракет
гидроавиации – гідроавіації
горючего и смазочных материалов – пального і змащувальних матеріалів
подводных лодок – підводних човнів
снабжения – постачання
авторемонтная – авторемонтна
несамоходная плавучая – несамохідна плавуча
операционная – операційна
перевалочная – перевалочна
передовая – передова
катеров – катерів
миноносцев – міноносців
подземная – підземна
ракетная – ракетна
базироваться – базуватись
бак – бак
для окислителя – для окислювача
для подачи топлива – для подачи палива
самолетом – літаком
постоянного давления – постійного тиску
подвесной топливный – підвісний паливний
сбрасываемый топливный – скидальний паливний
баланс – баланс
балка – балка
балласт – баласт
баллистический – балістичний
баллон – балон
сжатого воздуха – стисненого повітря
газовый – газовий
банно-прачечное обслуживание – лазнево-пральне обслуговування
барабан – барабан
дистанционный – дистанційний
тормозний – гальмівний
барак – барак
баржа – баржа
бензиноналивная – бензиноналивна
водоналивная – водоналивна
десантная – десантна
нефтеналивная – нафтоналивна
барокамера – барокамера
баррикада – барикада
барьер – бар’єр
бассейн – басейн
батальон – батальйон, курінь
тяжелых танков – важких танків
военно-строительный – військово-будівельний
воздушно-десантный – повітряно-десантний
инженерно-дорожный – інженерно-дорожний (шляховий)
инженерно-маскировочный — інженерно-маскувальний
инженерно-мостостроительный – інженерно-мостобудівний
инженерно-саперный – інженерно-саперний
инженерный ремонтно-востановительный – ремонтно-відновлюваний (поновлюваний)
истребительно-противотанковый – винищувально-протитанковий
механизированный – механізований
минометный – мінометний
мотострелковый – мотострілецький
отдельный – окремий
парашютно-десантный – парашутно-десантный
разведывательный – розвідувальний
усиленный – підсилений (посилений)
химический – хімічний
батарея – батарея
артиллерийская – артилерійська
инструментальная – інструментальна
разведки – розвідки
зенитная – зенітна
минометная – мінометна
противотанковая – протитанкова
пушечная – гарматна
салютная – салютна
башня – башта, вежа
с круговым вращением – з круговим обертанням
двухорудийная – двогарматна
командирская – командирська
неподвижная – нерухома
стабилизированная – стабілізована
бдительность – пильність
бегом-марш! – бігом руш!
беженец – біженець
бездорожье – бездоріжжя
безопасность – безпека
бензин – бензин
авиационный – авіаційний
высокооктановый – високооктановий
этиловый – етиловий
бензовоз – бензовоз
бензохранилище – бензосховище
бескомпрессорный – безкомпресорний
беспокоить – турбувати
беспорядок – безладдя
бета-активность – бета-активність
бета-частица – бета-частка
бетонобойный – бетонобійний
билет – квиток
военный – військовий
отпускной – відпускний
бинокль – бінокль
призменный – призмовий
бинт – бинт
битва – битва
благодарность – подяка (вдячність)
благоприятный – сприятливий
блиндаж – бліндаж
блокада – блокада
блокировать – блокувати
боевая часть – бойова частина
зажигательная – запалювальна
боеготовность – боєздатність
боеприпасы – боєприпаси, стріливо
некондиционные – некондиційні
стрелковые – стрілецькі
трассирующие – трасуючі
холостые – холості
ядерные – ядерні
боеспособность – боєздатність
боец – боєць
бой – бій
без применения атомного оружия – без застосування атомної зброї
в особых условиях – за особливих умов
в окружении – в оточенні
в пешем строю – у пішому строю
в условиях применения ядерного оружия – в умовах застосування ядерної зброї
высадки морского десанта – висадки морського десанту
местного значения – місцевого значення
на вертикалях – на вертикалях
на окружение – на оточення
на уничтожение – на оточення
ближний – ближній
воздушный – повітряний
воздушный истребителей – повітряний винищувачів
воздушный со свободным маневром – повітряний з вільним маневром
встречный – зустрічний
групповой воздушный – груповий повітряний
наступательный – наступальний
оборонительный – оборонний
общевойсковой – загальновійськовий
огневой – вогневий (вогненний)
одиночный воздушный – одинокий повітряний
ожесточенный – жорстокий
рукопашний – рукопашний
уличный – вуличний
болезнь – хвороба
лучевая – променева
болотистый – болотистий
больной – хворий
бомба – бомба
воздушного взрыва – повітряного вибуху
обтекаемой формы – обтічної форми
авиационная замедленного действия – авіаційна сповільненої дії
авиационная замедленного падения – авіаційна сповільненого падіння
авиационная с ракетным ускорителем – авіаційна з ракетним прискорювачем
атомная – атомна
бактериологическая – бактеріологічна
бронебойная авиационная – бронебійна авіаційна
водородная – воднева
глубинная – глибинна
зажигательная – запалювальна
кассетная – касетна
кобальтовая – кобальтова
крылатая авиационная – крилата авіаційна
напалмовая – напалмова
нейтронная – нейтронна
номинальная атомная – номінальна атомна
осколочная авиационная – осколкова авіаційна
осколочно-фугасная – осколково-фугасна
авиационная – авіаційна
практическая авиационная – практична авіаційна
противолодочная – протичовнева
противотанковая – тротитанкова
самонаводящаяся – самонавідна
светящаяся авиационная – світляна авіаційна
управляемая авиационная – керована авіаційна
урановая – уранова
учебная авиационная – навчальна авіаційна
фотографическая – фотографічна
фугасная – фугасна
химическая – хімічна
ядерная – ядерна (нуклеарна)
бомбардир – бомбардир
бомбардировщик – бомбардувальник
флагманский – флагманський
бомбардировщик-торпедоносец – бомбардувальник-торпедоносець
бомардировщик-штурмовик – бомбардвальник-штурмовик
бомбардировать – бомбардувати
бомбодержатель – бомботримач
бомбометание – бомбометання
из-за облаков – із-за хмар
по вспомогательной точке – по допоміжній точці
по площади – по площі
по сигналу ведущего – по сигналу ведучого
с горизонтального полета – з горизонтального польоту
с крутого пикирования – з крутого пікірування
с планирования – з планерування
с помощью оптического прицела – за допомогою оптичного прицілу
с рикошетированием – з рикошетом
визуальное – візуальне
залповое – залпове
прицельное – прицільне
радиолокационное – радіолокаційне
слепое – сліпе
бомбосбрасыватель – бомбоскидач
бомбоубежище – бомбосховище
борт – борт
бортинженер – бортінженер
бортмеханик – бортмеханік
бортрадист – бортрадист
борттехник – борттехнік
борьба – боротьба
бригада обеспечения – бригада забезпечення
средствами запуска – засобами запуску
по заправке топливом – по заправці паливом
торпедных катеров – торпедних катерів
тральщиков – тральщиків
инженерно-позиционная – інженерно-позиційна
пехотная – піхотна
понтонно-мостовая – понтонно-мостова
ремонтная – ремонтна
бронеавтомобиль – бронеавтомобіль
бронебойность – бронебійність
бронекатер – бронекатер
бронемашина – бронемашина
бронепоезд – бронепоїзд
бронепробиваемость – бронепробивність
бронетранспортер – бронетранспортер
бронирование – бронювання
броня – броня, панцер
вертикальная – вертикальна
клиновидная – клиновидна
литая – лита
лобовая – лобова
палубная – палубна
толстая – товста
тонкая – тонка
цементированная – цементована
экранированная – екранована
бросок гранаты – кидок гранати
буй – буй
гидроакустический – гідроакустичний
светящийся – світляний
спасательный – рятувальный
океанский – океанський
портовый – портовий
буксировать – буксирувати
бульдозер – бульдозер
универсальный – універсальний
бульдозерист – бульдозерист
бумажка индикаторная – папірець індикаторний
бур – бур
бутилка с зажигательной смесью – пляшка з запалювальною сумішшю
быстроходный – швидкохідний