Книжки просвітян - Січеславська Просвіта

Книжки просвітян

На цій сторінці ми представляємо книги членів Січеславської Просвіти. Сторінка буде доповнюватися, додаватимуться книжки та автори. Питання щодо наявності книжок у магазинах, організації презентацій, зустрічей з авторами можете надсилати Голові Дніпровської міської «Просвіти» Сергію Тютюннику, тел. +380961732537, E-mail: [email protected]

Микола Чабан. Діячі Січеславської «Просвіти». Біобібліографічний словник.

До складу Січеславської «Просвіти» на початку ХХ століття входило ціле сузір’я талановитих, свідомих українців, про яких нині знає вся Україна, – історики Дмитро Яворницький, Дмитро Дорошенко, Василь Біднов, Антін Синявський, художники Микола Погрібняк, Юрій Магалевський, письменник Адріан Кащенко, артистка Наталя Дорошенко, літературознавець професор Петро Єфремов, сестра Лесі Українки лікарка Ольга Косач-Кривинюк… Просвітян-патріотів переслідувала царська влада, денікінці, та найсуворіше – радянська влада. Як націоналістів, багатьох з них запроторено у табори, десятками розстрілювано у 1937-38 роках. По крихті збирав інформацію про катеринославських просвітян письменник-краєзнавець, дослідник Микола Чабан. Наслідком цієї кропіткої праці став Словник, упорядкований ним. Всього словник містить близько 670 людських імен та доль, які свого часу зробили внесок у розвиток національної свідомості на Придніпров’ї. Видання багато ілюстроване рідкісними світлинами початку ХХ ст., спирається на багатий архівний матеріал. 536 стор.

Протягом останніх трьох років побачили світ такі видання авторства М. Чабана або упорядковані ним:

Козар Павло. Лоцмани Дніпрових порогів. Упорядник Микола Чабан. Дніпро: ЛІРА, 2019. 352 с.

Історик Павло Козар (1898–1944) увійшов в історію науки як автор капітальної розвідки «Лоцмани Дніпрових порогів» (1929). Цей історичний нарис перевидавався єдиний раз у 1996 році і нині є важкодоступним. Уродженець лоцманського села Широкого на Солонянщині, один з керівників Дніпрельстанівської археологічної експедиції 1927–1931 років й керівник експедицій на Пороги в 1942–1943 роках Павло Антонович Козар є також автором популярного довідника екскурсантам «На Дніпрельстан через пороги» (1927) та цілої низки статей з історії Придніпровського краю. У цьому томі видатного вченого важкої долі зібрано все доступне на сьогодні з його доробку. Друкуються листи П. Козаря до свого вчителя академіка Дмитра Яворницького. Видання розраховане на широке коло читачів, залюблених в історію рідного краю. Видання прикрашають десятки фотосвітлин затоплених нині Дніпрових порогів, у тому числі рідкісні фото з американського архіву Павла Козаря, який зберегли його нащадки.

Pavlo Kozar. Pilots of the Dnipro Rapids. Editor Mykola Chaban. Dnipro: LIRA, 2021. 360 p. («Лоцмани Дніпрових порогів» Павла Козаря англійською мовою).

Pavlo Kozar (1898–1944) entered the history of research as author of the thorough investigation Pilots of the Dnipro Rapids (1929). This historical narrative was published once again in 1996, though it is hardly accessible nowadays. A native of Shyroke, a village of river pilots in Solonyansky district, one of the leaders of the Dniprelstan archaeological expedition of 1927–1931 and the leader of the expedition over the Rapids in 1942–1943, Pavlo Kozar was also a writer of the popular excursion guidebook To Dniprelstan across the Rapids (1927) and a number of articles on the history of the Pridniprovsky territory. In this volume of selected works of this researcher, who faced such difficulties in life, we have collected everything available from his heritage including the letters of P. Kozar to his teacher, academician Dmytro Yavornytsky. This edition is addressed to the broad circle of readers who are in love with the history of their native land.

Микола Чабан. Серце бентежне. Документальна оповідь про земського діяча Івана Василенка (1854-1892). Дніпро, АРТ-ПРЕС, 2021. – С. 600.

У книжці знаного на Придніпров’ї письменника-краєзнавця Миколи Чабана вперше широко оповідається про талановитого земського діяча Катеринославщини, приват-доцента Харківського університету Івана Григоровича Василенка (1854-1892). Сучасник першовідкривача криворізьких руд Олександра Поля, продовжувач справи іншого земця і педагога барона Олександра Корфа, Іван Василенко, як і Корф, обстоював навчання українців у початковій школі зрозумілою для них українською мовою. За свій короткий вік Василенко встиг багато зробити для розвитку земства, народних шкіл, охорони здоров’я, після смерті Ол. Поля обирався почесним опікуном губернської земської лікарні. Він працював над реформуванням богоугодних закладів, ремісничої освіти, виступав за створення педагогічного музею, котрий би пропагував передовий досвід серед учительства. Разом з підтримуваним ним поетом Іваном Манжурою Іван Василенко належав до яскравих постатей, які працювали в несприятливих умовах наступу реакції 1880-х років. Манжура присвятить Василенкові свою поему «Трьомсин-богатир» (1892). Поховано Івана Василенка, якому не було і сорока, у склепі при Покровському храмі сучасного села Рубанівського Синельниківського району Дніпропетровської області. Книга розповідає і про родинне та земське оточення Івана Василенка, його батьків і дядьків, які були активні в громадському житті, займалися благодійністю, будували храми, а мати заснувала чи не найбільший на Півдні України Знаменівський жіночий монастир, відроджений у незалежній Україні. Книга адресована всім небайдужим до минулого нашого народу, краєзнавцям, вчителям, студентам, а нині до них додаються ще й екскурсоводи, які пробуджують зацікавлення забутими сторінками історії ріднокраю.

Борис КОВТОНЮК. ПЕРОМ І ОБ’ЄКТИВОМ.

Літературна творчість ветерана «Просвіти» (із жовтня 1988 року) Бориса КОВТОНЮКА на повну силу розквітла після його виходу на заслужений відпочинок у 2008 році. Відтоді видано 9 із 11 книг і декілька у співавторстві. Раніше, працюючи фотокореспондентом і заступником головного редактора Всеукраїнського транспортного тижневика «Прима», він усю душу вкладав у журналістику. Борис Мусійович був також фото-літописцем бурхливих процесів боротьби за Незалежність України на Придніпров’ї у кінці 1980-х – на початку 1990-х років, про що зараз готує свою дванадцяту книгу під умовною назвою «Серед найнебезпечніших». В арсеналі автора, крім краєзнавчих, є і кілька поетичних книг. Представляємо добре ілюстровану «Таємні дороги запорожців» (2018), співавтором світлин якої є координатор Фонду сприяння його творчості Людмила КОВТОНЮК.
Книга є у бібліотеках. Її ще можна придбати і у деяких магазинах обласного та столичного центрів, насамперед:
ДНІПРО, вул.Чапленка (кол.Фрунзе), 21, маг. «Книги», тел.066-264-55-83,
067-290-66-43.
ДНІПРО, вул. Глінки, 17-а, ТЦ «Скорпіон» (центр міста), магазин «Книжка», відділ 3,
тел. 095-46-27-647.
КИЇВ, метро Петрівка, Книжковий ринок, Військова книга, ряд 41, місця 9-10, тел. 067-993-72-34, 095-308-47-86, Віталій.
Книги також можна замовити через Фонд сприяння творчості Бориса КОВТОНЮКА за тел. 096-217-87-82 або 099-332-64-75, а також придбати у Січеславській «Просвіті», у тому числі на творчих зустрічах.