Статут Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Молода Просвіта" - Січеславська Просвіта

Статут Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молода Просвіта”

Статут Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молода Просвіта”

  1. Загальні положення
  2. Мета та завдання “МП”
  3. Умови і порядок прийому в члени “МП”, вибуття з неї
  4. Права і обов’язки членів “МП”
  5. Порядок утворення і діяльність статутних органів “МП”, місцевих осередків та їх повноваження
  6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна “МП”, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої діяльності, необхідної для виконання статутних завдань
  7. Порядок внесення змін та доповнень до статуту “МП”
  8. Порядок припинення діяльності “МП” і вирішення майнових питань, пов’язаних з її ліквідацією
  9. Права “МП”

Attachments